Tarihçemiz

Tarihçemiz

Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (ESAM), 1969 yılında ülkemizin sorunlarının milletimizin ortak dünya görüşü ve değer ölçülerini esas alan bir anlayışla çözümlenmesi gerektiğine inanan bir grup teknokrat, ilim adamı, siyasetçi ve iş adamının bir araya gelerek kurdukları bir araştırma merkezidir. ESAM’ın kuruluş aşamasından bugüne kadar yapmış olduğu çalışmalara, Milli Görüş Lideri ve 54. T.C. Hükümeti Başbakanı Prof. Dr. Necmettin ERBAKAN’ın önemli destek ve katkıları olmuştur.
 
Türkiye’de kurulan ilk düşünce ve strateji merkezlerinden biri olan ESAM, ülkemizin iktisadi ve sosyal gelişmesine katkıda bulunan birçok araştırmalar yapmış, stratejiler geliştirmiş ve milli sorunlara milletimizin dünya görüşü, değer ölçüsü ve tarihi birikimine uygun çözümler üretmiştir.
 
Bu kurumun üyeleri arasından iki cumhurbaşkanı, dört başbakan, birçok bakan, siyasetçi, bürokrat, işadamı ve bilim adamı çıkmıştır. ESAM, Türkiye’nin son 40 yıllık siyasi gidişatına ve ülkemizin gelişmesine katkıda bulunmuştur.
 
ESAM, 1970’lı yıllarda Türkiye’nin Avrupa Ortak Pazar ile ilişkilerini değerlendiren çalışmalar yapmış, Türkiye’de organize sanayi bölgelerinin (OSB) kurulması ve ağır sanayi hamlesinin başlatılması stratejilerini geliştirmiştir. 1980’lı yıllarda yeniden yapılanma modeli olarak “Adil Düzen” çalışmalarını sürdürmüştür. 1990’lı yılların başından beri ESAM, ırkçı ve tekelci emperyalizmin kurduğu, yönlendirdiği ve denetlediği mevcut dünya düzeninin insanlığı birçok iktisadi ve sosyal sorunlarla baş başa bıraktığı gerçeğinden hareketle Hak ve Adalet Merkezli Yeni Bir Dünya düzeninin kurulması ile ilgili çalışmalar yapmış ve toplantılar tertip etmiştir.
 
Bu çerçevede ESAM, D-8 Teşkilatı’nın kuruluş hazırlıklarında aktif rol oynamış, D-8 Teşkilatı’nın, kurumsallaşmasını tamamladıktan sonra yeni üyeler ile D-60 ve D-160’lar olarak küresel bir entegrasyon hareketi haline gelmesinin ve bütün mazlum milletleri içeren bir oluşum olmasının taslağını hazırlamıştır. Başta Çin, Hindistan Rusya, Brezilya ve Meksika olmak üzere küresel sömürüden şikâyetçi olan bütün ülkeleri bünyesinde toplayacak Yeni Adil Bir Dünya düzeninin kurulmasının projesini hazırlamaktadır.
 
 
1969 yılında Ankara’ da kurulan derneğimizin kurucuları aşağıda belirtilen kişilerdir.
 
Bahri ZENGİN - Yüksek Mühendis
 
İsmet CONKAR - İktisatçı
 
Ahmet BAYKURT - Yüksek Mühendis
 
Kemal VAROL - Mühendis Dr.
 
İmdat AKMERMER - Yüksek Mühendis
 
Ertan YÜLEK - Yüksek Mühendis
 
Temel KARAMOLLAOĞLU - Yüksek Mühendis
 
 
 
1969’dan günümüze ESAM Genel Başkanları:
 
Bahri ZENGİN (1969 - ....)
 
Şevket KAZAN
 
İsmet CONKAR
 
Eyyüp SANAY
 
Ali GÜNERİ
 
Mustafa KAMALAK (2005-2006)
 
M. Recai KUTAN (2006-....)