How altus looks like on a tablet

Müslüman Topluluklar Birliği

Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hocamızın 1969 yılında başlattığı dünyadaki hemen hemen tüm ülkelerden Müslüman topluluk temsilcilerinin en üst düzeyde iştirak ettiği bu toplantıların, ümmetin ve ülkemizin yükselen imajına katkısı çok büyüktür. Kongre her yıl dünyanın muhtelif yerlerinden önemli ilim adamları, STK başkanları ve siyasi parti liderleri gibi Müslüman topluluklar temsilcilerinin katılımlarıyla gerçekleştirilmektedir.


T.C. 54 Hükümet Başbakanı Merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın 1969 yılında başlattığı ve 100’ü aşkın ülkeden 200 civarı Müslüman topluluk temsilcilerinin en üst düzeyde iştirak ettiği bu toplantıların, ülkemizin yükselen imajının oluşumuna katkısı çok büyüktür.

Her yıl İstanbul’un Fethi haftasında, başta Balkanlar ve Orta Asya olmak üzere dünyanın çeşitli yerlerinden önemli ilim adamları, STK başkanları ve siyasi parti liderleri gibi Müslüman topluluklar temsilcilerinin katılımlarıyla mazisi 1960’lara dayanan ama resmi olarak 1990’dan beri düzenlenen bir programdır.

Müslüman Topluluklar İşbirliği Toplantısı ismiyle 1992 yılında İstanbul’da Yıldız Sarayı’nda yapılan ilk toplantıda Prof. Dr. Necmettin Erbakan, Müslüman Topluluklar Birliği’nin önemini ve bu birlikteliğin hangi amaçlarla ne için kurulduğunu şu cümlelerle ifade etmiştir:

“Muhterem kardeşlerim, tam da yeni bir dünyanın kurulduğu gündeyiz. Bir yandan 70 yıllık komünizm iflas etmiş, o komünizm ki biraz önce söylediğimiz kuvveti üstün tutan batı zihniyetinin bir rejimi idi. O komünizmin ikiz kardeşi olan kapitalizm de görüldüğü gibi aslında can çekişiyor. Bütün insanlık bir saadet arıyor. Bu saadetin arayışında İslam âleminin her tarafı kanlar içerisinde, katliamlar içerisinde, zulümler içerisindeyken Allah’ın lütfuyla bir doğum oluyor. İşte bugün biz bu yeni doğumun şahitleriyiz. İnsanlığı kurtaracak “İslam Birliği” doğuyor.

Evet, şuan Bosna-Hersek’te bir uzvumuz kesiliyor, kan akıtılıyor. Azerbaycan’da kesiliyor, Filistin’de kesiliyor, Keşmir’de kesiliyor; vücudumuzun çeşitli yerlerinden kanlar akıtılıyor. Ama doğum olayları işte bazen böyle oluyor. Vücudun bazı yerlerinde kanlar akarken bir yan da doğum oluyor. Onun için bugün buradaki doğum -inşallah- bütün insanlığın saadeti için olacak. Yeryüzünde hakkı hâkim kılmak için, zulümleri ortadan kaldırmak için vaki olan bir doğumdur ve de bu doğum aslında çok gecikmiştir.”

Müslüman Topluluklar Birliği’nin kurulması fikri Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın önerisi ve çalışma arkadaşlarının birlikte gayretleriyle gerçekleşmiştir. Erbakan’ın, İslam dünyasıyla ilgili yaptığı ilk toplantı bu değildir. Milli Görüş Hareketi ile başlayan ve öncesinden de Muhterem Erbakan'ın muhtelif bazı girişimleri süreç içerisinde şekil bulmuştur. MSP’nin öncülüğünde 1978 yılında başlayan “İstanbul’un Fethi Şölenleri” de bu minvalde MTB’nin oluşmasında önemli bir faktör olmuştur diyebiliriz. Bu kutlamalara Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın davetiyle dünyanın dört bir tarafından önemli devlet ve fikir adamları katılmıştır. Prof. Dr. Necmettin Erbakan 1992 yılında yapılan toplantıda kongrenin öneminden şu şekilde bahsetmiştir:

“Bu gün 1992 yılının 31 Mayıs’ın da Sultan Fatih’in İstanbul’u fethedişinin 539. yıl dönümünü Sakarya’da 100 bin gencin iştirakiyle kutladıktan sonra onun arkasından bu gün Allah’ın lütfuyla bu ilmi çalışmada İslam birliği nasıl kurulacak bunun için İslam âleminin kıymetli devlet adamlarının, ilim adamlarının fikirleriyle -inşallah- bu iki günlük toplantıda ortaya konacaktır.

Bakınız salonumuzda bulunan misafirler dolayısıyla bendeniz rica ettim. Bosna temsilcimiz bu uçta otursun, Kazakistan temsilcimiz o uçta otursun, diye. Niçin? Şu dünya haritasındaki coğrafyayı masamızda da görelim diye. Onun için Hasan Beyle yer değiştirdim ki önümüze coğrafyayı, aynen dünyanın bir ucundan öbür ucuna bizim temsil kökümüzde de divanımızda da görelim, diye. Allah’a şükürler olsun. İşte dünya ve bugün dünyanın tam bir buçuk milyarı Müslüman’dır.”

31 Mayıs - 1 Haziran 1992 tarihleri arasında ilk toplantısını yapan Müslüman Topluluklar Birliği, bu toplantıda İslam dünyasının siyasi, ekonomik, sosyo-kültürel yapısıyla alakalı oturumlar gerçekleştirmiştir. Toplantıya sadece bağımsız İslam ülkeleri temsilcileri değil, dünya üzerinde yaşayan Müslüman toplulukların temsilcileri de katılmıştır. Bu durum yapılan eylemin uluslararası arenada yankı bulmasına neden olurken katılan temsilcilerin heyecan ve aksiyonları konuşmalarına sirayet etmiştir.

MTB, ilk toplantısında katılımcı ülkelerle birlikte çalışma komisyonları oluşturmuştur. Bu komisyonlar alanında uzman kişilerin yaptığı toplantılar sonucunda raporlarını oluşturmuşlardır. İlk toplantı olmasına rağmen komisyonların almış olduğu kararlar, yapılması gereken eylemler, kurulması gereken teşkilatlar ve diğer unsurlar incelendiğinde MTB, İslam Konferansı Örgütü’nden sonra İslam dünyasının en önemli karar mercilerinden biri haline getirilmek istenmiştir.

Uluslararası Müslüman Topluluklar Birliği Kongresi, tüm dünyadaki İslami hareketler başta olmak üzere kendi ülkelerindeki en güçlü hareket ve STK liderlerinin buluştuğu toplantı olarak İslam dünyasının uyanışı ve kalkınmasında buralarda oluşan tanışma ve kaynaşmanın ötesinde sağlam işbirliği zeminlerinin oluşmasına çok büyük katkılarda bulunmuştur.

Bu toplantılara şimdiye kadar katılan bazı önemli kişileri şöyle zikredebiliriz:

1.      Sudan Eski Cumhurbaşkanı Abdurrahman Swar Zeheb

2.      Afganistan Eski Cumhurbaşkanı Burhaneddin Rabbani (Merhum)

3.      Katar Dünya Müslüman Âlimler Birliği Başkanı Yusuf Kardavi

4.      Tunus Nahda Hareketi Lideri Raşit Gannuşi

5.      Mısır Müslüman Kardeşler Eski Mürşidi Mehdi Akif

6.      Mısır Müslüman Kardeşler Genel Başkanı Muhammed Bedii

7.      Malezya PAS İslam Partisi Genel Başkanı ve Eski Başbakan Abdulhadi Awang

8.      Lübnan Cemaat-i İslami Eski Başkanı Fethi Yeken (Merhum)

9.      Irak İslam Partisi Eski Başkanı ve Cumhurbaşkanı Yrd. Tarık Haşimi

10.  Pakistan Cemaat-i İslami Başkanı Gazi Hüseyin Ahmed (Merhum)

11.  Fas Islah ve Tevhid Hareketi Başkanı Mohammed Hamdawi

12.  Yemen Islah Partisi Genel Başkanı Mohammed Abdullah Yodami

13.  Moritanya Âlimler Birliği Başkanı Şeyh Hasan Deddo

14.  Iran Taqrip Kurumu Başkanı Ayetullah Tashkiri

15.  Mısır Özgürlük ve Adalet Partisi Genel Başkanı Dr. Saad Ketatini

16.  Fas Dışişleri Bakanı Saadettin Osmani

17.  Cezayir Devlet Bakanı ve Barış Partisi Genel Başkanı Ebu Cer Soltani

18.  Sudan Dışişleri Eski Bakanı ve Cumurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Osman İsmail

19.  Ürdün İslami İşçi Partisi Genel Başkanı Hamza Mansur

20.  Filistin Gazze İmar Platformu Başkanı Allan Bilal

21.  Filistin Kudüs Muhafızı Raid Salah

22.  Tacikistan Nahda Partisi Lideri Muhiddin Kabiri

23.  Hindistan Gençlik Derneği Başkanı Âlim Selman Nadvi

24.  Kuveyt IIFSO İslami Gençlik Derneği Başkanı Mustafa Tahhan

25.  Kuveyt Evkaf Eski Bakanı Yusuf El-Hajj

26.  Yemen İman Üniversitesi Rektörü Abdulmecit Zindani

27.  Ürdün Müslüman Kardeşler Başkanı Hammam Said

28.  Kosova Adalet Partisi Başkanı Dr. Ferid AGANİ

29.  Keşmir Cemaat-i İslami Başkanı Abdurreşit Turabi

30.  Bosna Demokratik Eylem Partisi Genel Başkanı Süleyman Tihiç

31.  Suudi Arabistan - Prof. Dr. Ahmet Ferit Mustafa

32.  Makedonya Adalet Partisi Başkanı Kenan Mazlami

33.  Endonezya Adalet ve Refah Partisi Genel Başkanı Lütfi Hassan İshaaq

 

Uluslararası Müslüman Topluluklar Birliği Kongresi’nin temaları yıllara göre aşağıda belirtilen şekilde seyretmiştir.

Yıl

Dönem

Tema

2016

25. Uluslararası Müslüman Topluluklar Birliği Kongresi

İslam Dünyası: Meseleler ve Çözümler

2015

24. Uluslararası Müslüman Topluluklar Birliği Kongresi

Emperyalizmin Kıskacında İslam Dünyası

2014

23. Uluslararası Müslüman Topluluklar Birliği Kongresi

Küresel Tehditler ve İslam Dünyası: Hak ve Adalet MerkezliYeni Bir Dünyanın İnşası

2013

22. Uluslararası Müslüman Topluluklar Birliği Kongresi

Yeni Bir Dünya ve Adil Düzen: İslam Dünyasında Yeni Arayışlarve Çözümler

2012

21. Uluslararası Müslüman Topluluklar Birliği Kongresi

İslam Birliği ve Yeni Bir Dünya

2011

20. Uluslararası Müslüman Topluluklar Birliği Kongresi

İslam Dünyasında Meydana Gelen Değime ve Gelişmeler

2010

19. Uluslararası Müslüman Topluluklar Birliği Kongresi

Yeni Bir Dünya: Niçin ve Nasıl?

2009

18. Uluslararası Müslüman Topluluklar Birliği Kongresi

Küresel İktisadi Bunalım ve İslam: Yeni Bir Dünya

2008

17. Uluslararası Müslüman Topluluklar Birliği Kongresi

İnsanlığın Saadeti İçin Yeni Bir Dünya

2006

16. Uluslararası Müslüman Topluluklar Birliği Kongresi

Bugün İslam Dünyası: Sorunları, Potansiyeli veÇözüm Önerileri

2005

15. Uluslararası Müslüman Topluluklar Birliği Kongresi

İslam Dünyası ve Küresel Barış

2004

14. Uluslararası Müslüman Topluluklar Kongresi

 

2003

13. Uluslararası Müslüman Topluluklar Kongresi

 

2002

12. Uluslararası Müslüman Topluluklar Kongresi

 

2001

11. Uluslararası Müslüman Topluluklar Kongresi

 

2000

10. Uluslararası Müslüman Topluluklar Kongresi

 

1999

9. Uluslararası Müslüman Topluluklar Kongresi

 

1998

7. - 8. Uluslararası Müslüman Topluluklar Kongresi

 

1997

6. Uluslararası Müslüman Topluluklar Kongresi

 

1996

5. Uluslararası Müslüman Topluluklar Kongresi

 

1995

Müslüman Topluluklar 4. İşbirliği Toplantısı

 

1994

Müslüman Topluluklar 3. İşbirliği Toplantısı

 

1993

Müslüman Topluluklar 2. İşbirliği Toplantısı

 

1992

Müslüman Topluluklar 1. İşbirliği Toplantısı