Çalıştay

How altus looks like on a tablet

Çalıştay

ESAM [Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi] olarak, ülkemizde ve dünyada meydana gelen hadiseleri değerlendirmek ve çözüm yolları bulmak üzere muhtelif meseleler hakkında ilim adamları, siyasi temsilciler ve sivil toplum kuruluşları yöneticilerinin iştirakiyle çalıştaylar düzenlemekteyiz.


Çalıştay Genel Usul ve Esasları

1.  Çalıştay, belirlenen ana kapsam ve sınırlılıklar dâhilinde icra edilecektir. Buna ek olarak davet edilen katılımcıların varsa teklifleri, planlanan çalıştay tarihinden beş gün öncesine kadar değerlendirilecektir.

2.  Çalıştay, belirlenen ve davet edilen katılımcılar üzerinden gerçekleştirilecektir.

3.  Çalıştaya davet edilen katılımcılara, planlanan çalıştay tarihinden en az iki hafta önce çalıştayın genel bilgileri ve davet mektubu gönderilecektir.

4.  Çalıştaya davet edilen katılımcılara planlanan çalıştay tarihinden bir hafta ve iki gün öncesinden sms yolu ile gerekli hatırlatmalar yapılacaktır.

5.  Çalıştay, U tipi masa düzeni şeklinde yapılacaktır.

6.  Oturma düzenine ilişkin belirlemeler çalıştay icra kurulu tarafından şekillendirilecektir.

 

Çalıştay Yürütme Usul ve Esasları

1.  Çalıştay, ESAM Yönetim Kurulunun yetkilendirdiği “Çalıştay İcra Kurulu” tarafından tertip edilip … tarafından yönetilecektir.

2.  Çalıştayda en az bir raportör bulunacaktır.

3.  Çalıştay, -varsa paydaş kuruluşların yetkili ve ilgilileri, moderatör ve raportör/ler hariç- asgari 11, azami 17 katılımcı ile gerçekleştirilecektir.

4.  Çalıştay iki oturum olarak teşekkül ettirilecektir.

Moderatörün açılış konuşmasından sonra birinci oturumda katılımcılara -mevcut katılımcı sayısı dikkate alınarak- talep sıralı azami 11’er dakikalık söz hakkı verilecektir. Program akışına göre eğer birinci oturumun bitiş saatine vakit var ise talebe göre ikinci bir söz hakkı için bir tur daha yapılacaktır.

Programda belirlenen aranın ardından ikinci oturuma tespit edilen meseleler ışığında öneriler ve çözüm yolları için talep sıralı azami 7’şer dakikalık söz hakkı verilecektir. Program akışına göre eğer ikinci oturumun bitiş saatine vakit var ise ikinci bir söz hakkı için bir tur daha yapılacaktır.

5.  Çalıştaydan sonra raportörlerin aldığı notlar dikkate alınarak çalıştay icra kurulunca belirlenen uzmanlar tarafından sonuç bildirgesi hazırlanıp en geç 11 gün içerisinde kamuoyuna duyurulacaktır.

6.  Yine planlanması dâhilinde raportörlerin aldığı notlar ve katılımcıların yazılı katkıları dikkate alınarak çalıştay icra kurulunca belirlenen uzmanlar tarafından en geç 17 gün içerisinde çalıştay raporu hazırlanarak kamuoyuna duyurulacaktır.

Çalıştay raporunun basım, yayın, çoğaltma, yayımlama ve sair tüm hakları ESAM’a aittir.