Çalıştay

ESAM [Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi] olarak, ülkemizde ve dünyada meydana gelen hadiseleri değerlendirmek ve çözüm yolları bulmak üzere muhtelif meseleler hakkında ilim adamları, siyasi temsilciler ve sivil toplum kuruluşları yöneticilerinin iştirakiyle çalıştaylar düzenlemekteyiz.