How altus looks like on a tablet

Sözde "Yüzyılın Anlaşması"na İlişkin Basın Açıklaması

Uluslararası Müslüman Topluluklar Birliği adına Genel Başkanımız M. Recai Kutan'ın sözde yapılan "Yüzyılın Anlaşması"na ilişkin açıklamaları:


Amerikan devlet başkanı Trump’ın Kudüs ve Filistin’le ilgili açıkladığı “Yüzyılın Anlaşması” kararı hiçbir tarihi ve hukuki gerekçeye dayanmayan bir utanç vesikasıdır. Bu karar, Amerika-İsrail emperyalist ittifakının, uluslararası hukuku yok sayan, her türlü baskı, tahakküm ve işgali meşrulaştırma çabasının bir ürünüdür.

Bu akıl dışı, tarihi ve ilmi gerçeklerle bağdaşmayan açıklama Amerikan devletini, on yıllardır Filistin halkına yönelik, ırkçı-Siyonist işgalin soykırım ve katliamlarını meşrulaştıran insanlık adına tahripkar bir ideolojiyi savunma zafiyetine düşürmüştür. Öyle ki, İsrail kuruluşundan bugüne, temel insan haklarını, Uluslararası hukuku, BM kararlarını yok sayarak Filistin halkını tasfiye için her türlü kötü muameleyi, devlet terörü ile gerçekleştiren bir zihniyeti temsil etmektedir.

Siyonizm ve ırkçı emperyalizm insana yabancıdır. Hukuka saygısızdır ve hakkı tanımaz. Sadece Müslümanlara değil, insana ve insanlığa düşmandır. İşgal, şiddet ve terörden beslenen bu temelsiz zihniyetin barıştan bahsetmeye hakkı yoktur. Gerçekte de yeryüzünde asla barış ve huzur istememektedir. Kendi menfaat ve çıkarları bunu gerektirmektedir.

Bu sömürgeci zihniyetin temelinde öteki olarak gördükleri Müslümanlar ve diğer insanlara karşı kin, nefret, baskı ve tahakkümü “politika” haline getiren, "kendilerinden başka kimsenin hakkı olamaz" gibi kuvveti üstün tutan yanlış bir Hak anlayışı hakimdir. Bu çifte standart ve doymak bilmeyen hırs savaş ve çatışmalardan beslenmektedir.

Kudüs, ırkçı-Siyonist işgalden kurtulup barış yurdu haline gelmedikçe, Ortadoğu, İslam alemi ve dünyanın huzur bulması mümkün değildir. Kudüs’ün, Gazze’nin ve Filistin’in işgalci ırkçı-emperyalistlerden tamamen temizlenmesi ve yeniden insanlığın beşiği huzur ve barış yurdu olmasını temin etmek en kutsal vazifelerdendir.

Dün olduğu gibi bugün ve yarın da başta İslam ülkeleri olmak üzere, dünyada faaliyet gösteren bütün İslam toplumu teşkilatları, insanlık onurunu korumayı görev sayan tüm sivil toplum kuruluşları, Kudüs’ün barış yurdu olmasını temin için bir araya gelerek müşterek ve en güçlü tepkilerini ortaya koymalıdırlar.

Yeryüzünde barış ve adalete inanan bütün insanlığı işgale, haksızlığa ve sömürüye karşı Kudüs’e ve Mescid-i Aksa’ya sahip çıkmaya, zalimin karşısında mazlumun yanında duyarlı olmaya davet ediyoruz.

Unutmayalım ki, “Mazlumlar ayağa kalkmadan zalimler diz çökmez”

  • Tarih boyunca Tevhit ve adalete inananlar, Kudüs'ü barış yurdu haline getirmişlerdir.
  • Müslüman Topluluklar Birliği olarak bu duruşumuz, küresel emperyalizmin ve İsrail’in her çeşit baskı ve dayatmalarına karşı bir duruştur.
  • Bu duruş, yeryüzünü sömüren, ırkçı-tekelci sömürgeci mihraklara karşı bir duruştur.
  • Bu duruş, kuvvetli olmayı haklı olmanın nedeni sayan Firavuni anlayışa karşıdır.
  • Tercihi hak ve adaletten yana olan herkesin destekleyeceği onurlu ve şanlı bir duruştur.
  • Bu duruş, barış, adalet ve merhametten yoksun zalim ve sömürgeci dünya düzeninin değişmesini ve yerine hak ve adalet merkezli Yeni Adil Bir Dünya’nın kurulacağını haber veren bir duruştur.

 

ULUSLARARASI MÜSLÜMAN TOPLULUKLAR BİRLİĞİ ADINA
M. RECAİ KUTAN - ESAM GENEL BAŞKANI