How altus looks like on a tablet

Sosyal Güvenlik Çalıştayı

ESAM [Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi] Saadet Partisi ve Kent Araştırmaları Enstitüsü paydaşları ile 14 Ekim 2017 Cumartesi günü birçok aydın, akademisyen, bürokrat ve siyasilerin katılımı ile "Sosyal Güvenlik: Emeğimiz, Emekliliğimiz, Sağlığımız" temalı bir çalıştay gerçekleştirdi.


ESAM [Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi] Saadet Partisi ve Kent Araştırmaları Enstitüsü paydaşları ile 14 Ekim 2017 Cumartesi günü birçok aydın, akademisyen, bürokrat ve siyasilerin katılımı ile "Sosyal Güvenlik: Emeğimiz, Emekliliğimiz, Sağlığımız" temalı bir çalıştay gerçekleştirdi.

 

 

Konu Başlıkları

 

Sosyal Refah - Sosyal Adalet

Kişi Başına Düşen Milli Gelir (GSMH)

Aylık Bağlama Sistemleri ve Emeklilik

Finansman Kaynakları ve Finansal Sorunlar

Yapısal Sorunlar ve Adaletsizlik

AB ve Dünya Kıyaslamaları

Zorunlu Bireysel Emeklilik

Asgari Ücret ve Kayıt Dışı İstihdam

Sosyal Yardımlar ve Yoksullukla Mücadele

Çözüm Önerileri

 

Sağlık Sigortacılığı

Kamu Sağlık Harcamaları Analizi ve Sağlık/İlaç Sektörü

Finansal Sürdürebilirlik

Genel Sağlık Sigortası

 

Kıdem Tazminatı

Alternatifler ve Çözüm Önerileri