KUTAN

How altus looks like on a tablet

Eserleri

M. Recai Kutan'ın siyasi ve ilmi tecrübelerini kendi üslubu ve kaleminden edebi bir şekilde aktardığı ülkemizin gündemine ilişkin önemli bazı eserleri.