How altus looks like on a tablet

Kürt Meselesi Çalıştayı

ESAM [Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi] 6 Mayıs 2017 Cumartesi günü Diyarbakır'da birçok aydın, akademisyen, bürokrat ve siyasilerin katılımı ile "Kürt Meselesi" temalı bir çalıştay gerçekleştirdi.


Kürt Meselesi Çalıştayı

Konu Başlıkları

1.      Tüm Yönleriyle Çözüm Süreci ve Sonrasında Yaşananlar

2.      Mevcut Durum: İmkân ve Tehditler

3.      Bölge Halkının Talep ve Beklentileri

·         Demokrasi ve İnsan Hakları

·         Terör ve Güvenlik

·         Ekonomi ve Kalkınma

·         Toplumsal Sorunlar

·         Diğer

4.      Bölgesel (Irak, Suriye, İran, vs.) ve Küresel Düzlemde Kürt Meselesi 

5.      Öneriler ve Çözüm Yolları