How altus looks like on a tablet

ESAM Çarşamba Konferansları

ESAM Çarşamba Konferanslarında bu hafta "Ortadoğu’da Türkiye’nin Rolü" konusuyla Ufuk Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ABD Başkanı Prof. Dr. Celalettin Sencer İMER konuğumuz olacaktır.