How altus looks like on a tablet

ESAM AKADEMİ 2020-2021

ESAM Akademi 2020-2021 Güz Dönemi seminerleri başlıyor.


İnsan bilgi edinme yeteneğine sahip bir canlıdır. İnsanı diğer canlılardan daha güçlü kılan özelliklerinin başında bilgi edinmesi ve sahip olduğu bilgiden yararlanarak karşılaşılan sorunlara çözüm üretebilir olmasıdır.

İnsanlık tarihi boyunca bütün değişme ve gelişmelerin temel dinamiği insan bilgisinin ürünüdür. Bilgi, bireyi güçlü ve üstün kıldığı gibi, uluslararası yarışta bilgi düzeyi yüksek olan ülkeleri de iktisadi ve siyasi alanda güçlü kılmıştır.

Bilginin önemini fark eden toplumlar, bilgi üreten ve üretilen bilgiyi hayata aktaran birçok kurum ve kuruluşlar kurmuşlar ve geliştirmişlerdir. Bugün toplumların gelişmişlik düzeyini gösteren önemli göstergelerden biri de araştırma ve geliştirme (AR-GE) kurumlarının sayısı ve bilgi üretme amacıyla bu kurumlara ayrılan kaynakların hacmidir.

Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (ESAM) bilgi üretme ve üretilen bilgiye dayanılarak geliştirilen milli çözümleri ülkeyi yönetenlere sunmak amacıyla kurulmuş bir araştırma ve düşünce kuruluşudur.

ESAM’IN KURULUŞU

ESAM, 1969 yılında ülkemizin sorunlarının milletimizin ortak dünya görüşü ve değer ölçülerini esas alan bir anlayışla çözümlenmesi gerektiğine inanan bir grup teknokrat, ilim adamı, siyasetçi ve iş adamının bir araya gelerek kurdukları bir araştırma merkezidir.

ESAM’ın kuruluş aşamasından bugüne kadar yapmış olduğu çalışmalara 54. T.C. Hükümeti Başbakanı Merhum Prof. Dr. Necmettin ERBAKAN’ın önemli destek ve katkıları olmuştur.

Ülkemizde kurulan ilk düşünce ve strateji üretme merkezlerinden biri olarak ESAM, ülkemizin iktisadi ve sosyal gelişmesine katkıda bulunan birçok araştırmalar yaparak stratejiler geliştirmiş ve milli sorunlara milletimizin dünya görüşü, değer ölçüsü ve tarihi birikimine uygun çözümler üretmiştir.

ESAM AKADEMİ

ESAM, 10 yılı aşkın süredir lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde sertifika programları ve seminerler düzenlemekte, bu çalışma ile her yıl asgari 20 öğrenciyi mezun etmektedir.

Akademi sertifika programımızda “Medeniyetler Seyri”, “Hukuk”, “Siyaset”, “İktisat”, “İletişim”, “Eğitim” ve “Sosyoloji” gibi alanlarda akademik gruplar yer almış “Adil Düzen ve Fikri Temelleri”, “Dış Politika Okulu” gibi özel eğitim seminerleri ve sosyal faaliyetler ile bu gruplar desteklenmiştir.

12 Aralık 2020 - 16 Ocak 2021 tarihleri arasında Cumartesi günleri 19.00-22.30 saatlerinde çevrimiçi olarak düzenlenecek olan akademi seminerleri 6 hafta sürecek ve 16 Şubat 2021 tarihine kadar tamanması beklenen makale çalışması ile dönem sona erecektir.

Not: ESAM Akademi'de %70 devam zorunluluğu vardır.

 

Başvuru Tairhleri:

02 - 09 Aralık 2020

Başvuru için lütfen TIKLAYINIZ