D-8'in 25. Kuruluş Yıldönümü

D-8'in 25. Kuruluş Yıldönümü

D-8’in 25. Kuruluş Yıldönümü Mesajı

Bundan tam 25 yıl önce 15 Haziran 1997 tarihinde dünyanın başşehri İstanbul’da bütün zorluklara rağmen Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın özverili çalışmaları ile Bangladeş, Mısır, İran, Malezya, Nijerya, Pakistan, Endonezya ve Türkiye’nin devlet/hükümet başkanları bir araya geldiler ve 20. asrın 21. asra en kıymetli hediyesi olan D-8 anlaşmasını imzaladılar.

D-8 dikkatli bir şekilde incelendiğinde görülecektir ki; böyle bir kuruluş, belirlenen ilkeleri ve hedefleri itibariyle üye ülkelerin tamamının ve dünyada gelişmekte olan bütün ülkelerin kalkınmasında ve “Yeni Bir Dünya” özleminin gerçekleşmesinde büyük bir öneme sahiptir. Bu yüzden D-8’in resmen kurulduğu günün 25. yıl dönümünü kutlamak sadece nüfusu yaklaşık 1 milyar olan 8 üye ülke için değil, 7 milyarlık insanlık için de değerlidir.

D-8 hakkı üstün tutan yeni bir saadet dünyasının kuruluşu için kuvveti üstün tutan zulüm dünyasının tekebbüre, tahakküme, çıkara ve imtiyaza dayalı anlayışı yerine, bayrağındaki 6 temel ilkeyi sembolize eden şu temel ilkeleri benimsemiştir:

  • Savaş değil, barış
  • Çatışma değil, diyalog
  • Çifte standart değil, adalet
  • Tekebbür değil, eşitlik
  • Sömürü değil, işbirliği
  • Baskı ve tahakküm değil, insan hakları, hürriyet ve demokrasi

 

D-8’in kurulduğu dönemde çeşitli çevrelerde ve çeşitli basın-yayın organlarında, D-8’in G-8’e karşı hasmane bir anlayışla kurulduğu ifade edilmiştir. Bu iddia gerçeği yansıtmamaktadır. D-8, dünyayı sadece biz yönetiriz iddiasında olan güçlerin karşısına, biz de bu dünyanın bir parçasıyız, geliniz bu dünyayı barış ve adalet ölçüleri içerisinde birlikte yönetelim, dünyanın nimetlerinden yine adalet ölçüleri içinde birlikte yararlanalım mesajı ile çıkmıştır.

D-8 her vesileyle temel amacının bütün gelişmekte olan ülkelerle yakın bir işbirliği içinde bulunma ve sonuç alıcı müşterek projeler geliştirme olduğunu ifade etmiştir. Çalışmalarının, ekonomileri gelişmiş ülkelerle bir çatışma ve gerginlik ortamında değil, yapıcı diyalog ve işbirliği ortamında yürütüleceğini, dünya ticaret ve ekonomisinde hak ettikleri yeri temin etmek istediklerini söylemişlerdir.

Ayrıca D-8’in kuruluşu ile tüm insanlığın saadetine vesile olacak “İslam Birleşmiş Milletler Teşkilatı”, “İslam Savunma Paktı”, “İslam Kültürel İşbirliği Teşkilatı”, “İslam Ortak Pazarı” ve İslam Müşterek Para Birimi” (İslam Dinarı) gibi projeler de gündeme tekrar gelmiş ve bu minvalde insanlığa ışık tutmuştur.

Bizler, tüm insanlığı sömüren mevcut küresel düzeninin yerine yeni bir medeniyetin ve yeni değerlerin gerekliliğine inanıyoruz. Bütün dünya halklarını, yeni değerlere ve “Yeni Bir Dünya” arayışına çağırıyoruz. Çünkü yoksulluk, açlık, savaş, ölüm ve korku ile simgeleşen mevcut düzen uzun süre devam edemez, etmemelidir de. Bundan dolayı bugün, İslam dünyası ve bütün gelişmekte olan ülkeler iki alternatifle karşı karşıyadır: Ya küresel ırkçı ve tekelci sermayeye teslim olacaklar ya da bir araya gelerek “Yeni Adil Bir Dünya” düzenin kurulmasına yönelik adımlar atacaklardır. Bizler, barış ve adaletin hâkim olduğu yeni bir dünya istiyoruz. Böyle bir dünyayı kuracak temel esaslara, umuda ve ufka da sahip olduğumuza inanıyoruz.

Bu vesileyle D-8'in 25. kuruluş yıldönümünde Cenab-ı Hakk’tan bütün İslam ve insanlık âlemine barış, huzur ve refah sağlayacak olan “Yeni Bir Dünya”nın en kısa zamanda kurulmasını niyaz ediyorum.

 

M. Recai Kutan
Genel Başkan