How altus looks like on a tablet

D-8 KURULUŞ YILDÖNÜMÜ MESAJI

ESAM Genel Başkanı M. Recai KUTAN, D-8'in 23. Kuruluş Yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


D-8’in 23. Kuruluş Yıldönümü
15 Haziran 2020
M. Recai KUTAN

Bugün 15 Haziran 2020. Bundan 23 yıl önce 15 Haziran 1997 günü, dünyanın incisi İstanbul’da Bangladeş, Mısır, İran, Malezya, Nijerya, Pakistan, Endonezya ve Türkiye Devlet-Hükümet Başkanları, bir araya gelmişler ve D-8 anlaşmasını imzalayıp, İstanbul Deklarasyonu’nu açıklamışlardı.

D-8‘in kuruluşunun yirmi üçüncü yılında mazlum İslam Coğrafyasına ve bütün insanlığa huzur ve saadet getirmesini diliyorum.

1996 yılında, Refahyol Hükümeti kurulduktan sonra, Başbakan olan Prof. Dr. Necmettin Erbakan, ilk seyahatini, Doğu ve Uzakdoğu ülkelerine yapmıştı. Ben de bu seyahatlerde Erbakan hocamıza refakat ediyordum.

Başbakan Erbakan, uzun zamandan beri savunduğu, D-8 tipi birliktelik teklifini ziyaret ettiği ülkelerin devlet başkanlarına açtı. Bu teklife karşı, ülke liderleri, böyle bir oluşum için, geç bile kalındığını, bu kadar faydalı bir oluşum içinde bulunmayı memnuniyetle kabul ettiklerini ifade ettiler.

Bu görüşmelerin ardından, D-8 üye ülkeler, Endonezya, Malezya, Bangladeş, Pakistan, İran, Türkiye, Mısır, Nijerya olarak belirlendi. Bu ülkeler belirlenirken nüfusu 60 milyon üzerinde olan ülkelerin bir çekirdek topluluk oluşturması kriter olarak kabul edildi. Zaman içerisinde 60 Müslüman ülke de bu topluluğa dahil olabilecekti.

8 ay gibi kısa bir süre sonunda, yoğun bir çalışma döneminin ardından devlet ve hükümet başkanlarının katılımı ile, 15 Haziran 1997 günü İstanbul Çırağan Sarayı’nda D-8 resmen kuruldu. Ve bu kuruluş Dünya’ya, tarihi bir vesika olan, “İstanbul Deklarasyonu” ile ilan edildi.

Sadece şu anda yaklaşık 1 milyarı aşkın nüfusa sahip 8 üye ülkeyi değil, 5 milyarı aşkın nüfusa sahip bütün “Gelişmekte olan Ülkeler”i de ilgilendiren bu anlaşmaya, büyük önem atfetmekteyiz. Çünkü D-8, 20. yüzyılın 21. yüzyıla en büyük armağanıdır. Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın büyük gayretiyle kurulan D-8 insanlığın özlediği “Adil Bir Dünya”nın adıdır.

Bu sebeple, D-8 grubunun, resmen oluştuğu günü kutlamak, böylece yaklaşık 8 milyarlık insan âlemi için,

Savaş değil, BARIŞ

Çatışma değil, DİYALOG

Çifte standart değil, ADALET

Üstünlük değil, EŞİTLİK

Sömürü değil, İŞ BİRLİĞİNİ

Baskı ve tahakküm değil, İNSAN HAKLARI, HÜRRİYET ve DEMOKRASİ’yi hedef alan bu anlaşmanın önemini dünyaya tekrar hatırlatmak için her yıl toplantılar düzenliyoruz.

D-8, dikkatli bir şekilde incelendiğinde görülecektir ki, böyle bir kuruluş, belirlenen ilkeleri ve hedefleri itibariyle, sadece üye ülkelerin tamamını değil, dünyadaki ezilen, sömürülen bütün ülkelerin kalkınmasında ve “Yeni Bir Dünya” özleminin gerçekleşmesinde, büyük bir önem taşımaktadır.

D-8 gurubunun kurulduğu dönemde, çeşitli çevrelerde ve çeşitli basın, yayın organlarında, D-8’in, G-8’e karşı, hasmane bir anlayışla kurulduğu ifade edilmiştir. Bu iddia gerçeği yansıtmamaktadır.

D-8, dünyayı sadece biz yönetiriz iddiasında olan bazı, kuvveti hak sebebi sayan güçlerin karşısına, biz de dünyanın parçasıyız geliniz bu dünyayı barış ve adalet ölçüleri içerisinde birlikte yönetelim, dünyanın nimetlerinden yine adalet ölçüleri içinde birlikte yararlanalım mesajı ile çıkmıştır.

Irkçı emperyalistlerin sermaye piyasasını tamamı ile ele geçirdiği, medyanın tekelleştiği, haber kaynaklarının kirlendiği, siyasetin uluslararası sermayenin etkisi altına girdiği, işkencenin mazur ve hatta gerekli görüldüğü, demokrasinin ırkçı emperyalizme hizmet etmediği zaman rafa kaldırılabildiği ve geleceğinden endişe duyan insanların arttığı bir dünyadan, adalete dayalı yeni bir dünya anlayışına ihtiyaç her geçen gün kendisini daha fazla hissettirmektedir.

Hissettiğimiz yeni bir dünya ihtiyacını karşılayacak, mazlumların hakkını koruyacak, dünyaya huzur ve barışı getirecek bu anlayış ancak D-8’lerin hayatiyet kazanmasına ve D-8’lerin umde olarak kabul ettiği prensiplerin benimsenmesine ve uygulanmasına bağlıdır.

Bu vesile ile bütün insanlığa saadet getirecek en önemli adımlardan biri olan D-8’i kuran Merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan hocamıza Allah’tan rahmet diliyor, D-8’in kuruluş günlerindeki dinamizmine kavuşmasını yürekten temenni ediyorum.