How altus looks like on a tablet

Asgari Ücret ve Milli Gelirin Adil Paylaşımı

ESAM [Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi] Saadet Partisi ve Kent Araştırmaları Enstitüsü paydaşları ile 14 Şubat 2018 Cumartesi günü birçok aydın, akademisyen, bürokrat ve siyasilerin katılımı ile "Asgari Ücret ve Milli Gelirin Adil Paylaşımı" temalı bir çalıştay gerçekleştirdi.


ESAM [Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi] Saadet Partisi ve Kent Araştırmaları Enstitüsü paydaşları ile 14 Şubat 2018 Cumartesi günü birçok aydın, akademisyen, bürokrat ve siyasilerin katılımı ile "Asgari Ücret ve Milli Gelirin Adil Paylaşımı" temalı bir çalıştay gerçekleştirdi.

 

Konu Başlıkları

 

Asgari Ücret

İşsizlik ve Ücretler

Yoksulluk Sınırı ve Asgari Ücret

Asgari Ücret ve Kayıt Dışı İstihdam

Asgari Ücretin Hesaplamasında Yeni Yaklaşımlar

Farklılaştırılmış Asgari Ücret Uygulamaları

Mesleklere Göre Asgari Ücret

Yaşlara Göre Asgari Ücret

Bölgelere Göre Asgari Ücret

                                    Similasyon Çalışmaları

 

Milli Gelirin Adil Paylaşımı

Asgari Ücretin Belirlenmesinde Milli Gelirin Etkisi

Milli Gelirdeki Artış ve Servetin Dağılımı

Milli Gelirdeki Değişimin Üretim Faktörlerinin Aldığı Pay Üzerindeki Etkisi

Çözüm Önerileri