How altus looks like on a tablet

26. Müslüman Topluluklar Birliği Kongresi


Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (ESAM) tarafından her yıl düzenlenen, Merhum Başbakanımız Necmettin Erbakan Hocamızın "İslam Birliği"ni tesis için başlatmış olduğu "Uluslararası Müslüman Topluluklar Birliği Kongresi", bu yıl 14-15 Kasım 2017 tarihlerinde İstanbul'da icra edilecektir. 

Bu yıl 26.sı yapılacak olan Müslüman Topluluklar Birliği Kongresi dünyanın muhtelif yerlerinden hareket önderleri, siyasi temsilciler, ilim ve fikir adamları ile sivil toplum kuruluşları yöneticilerinin iştiraki ile "Küresel Krizler, İslam Dünyası ve Batı" temasıyla gerçekleştirilecektir. Küresel güç odaklarının ürettiği krizlerin insanlığa ve İslam coğrafyasına etkilerinin ele alınacağı kongrede bütün insanlığın saadeti için Küresel adaletin nasıl tesis edileceği, bu çerçevede Adil Yeni Bir Dünyanın nasıl inşa edileceği istişare edilecektir.

Siyonizm’in kontrolündeki Batı âlemi yaklaşık üç asırdan beri maddi gücü ele geçirmiş, kuvveti üstün tutan zihniyeti ve çatışmacı dünya görüşüyle planladığı krizler, savaşlar ve işgallerle bugünkü dünya düzenini kurmuş, bu yüzden de insanlık huzur, barış ve adalete hasret kalmıştır. Irkçı emperyalizmin zulüm, sömürü ve ifsadının en büyük muhatabı ise başta İslam coğrafyası olmakla birlikte yeryüzündeki Müslüman topluluklar olmaktadır.

Batı dünyası çifte standartlı tutumu ile İslam dünyasında çözüme kavuşturulmuş ihtilafları yeniden gündeme getirmekte, medya ve iletişim araçları ile kitleleri tahrik ederek Müslümanların dış tehditlere karşı birleşmesini önleme hedefi gütmektedir. Bununla birlikte İslam ülkelerini iç çatışmalarla zayıf düşürmek, etnik ve mezhep kavgalarını körüklemek, iç kargaşaya izin vermeyen ülkeleri ise işgal veya diktatörleri destekleyerek bir kaos ortamı oluşturma amacı açıkça görülmektedir.

Bugün başta İslam coğrafyasında yaşanan ihtilaflar, iç karışıklıklar ve savaşlar olmak üzere bütün insanlığın karşılaştığı siyasi, içtimai ve iktisadi problemler bu zulüm düzeninin sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Bir yandan Müslümanlar arasındaki ihtilafların ve tefrikaların artması diğer yandan baskıcı ve adil olmayan yöneticiler sebebiyle İslam âleminin imkân ve kapasitesi her geçen gün daha da zayıflatılmakta, birlik ve beraberliğimiz ciddi şekilde zedelenmektedir. İslam âlemindeki bu çatışmalar, sadece İslam coğrafyası üzerinde menfur emelleri bulunan mihraklara özellikle de Siyonizm'e hizmet etmektedir. Müslüman ülkeler aralarında istenilen düzeyde münasebet kurulamamasının sebepleri üzerinde dikkatle durulmalıdır.

Müslümanlar olarak çaresizliğe ve acizliğe rıza gösteremeyiz. Tarih boyunca Müslümanların en büyük gücü insanlığa huzur, barış ve saadet getirmeleri, baskıcı ve adil olmayan yöneticilere karşı hakkı üstün tutan bir zihniyetin temsilcileri olmaları idi. İslam dünyası, insanlığın barış ve huzur içinde yaşaması, hak ve adalet merkezli Yeni Bir Dünya'nın kurulması için öncelikle ve acilen İslam Birliğini tesis etmek mecburiyetindedir.

Bugün, Batı dünyası kurmuş olduğu küresel düzen ile insanlığın karşılaştığı sorunlara çözüm üretememekte aksine gittikçe karmaşık hale gelen acılar ve sorunlar yumağı üretmektedir.

Bu kongrede, Müslümanlar olarak içinde bulunduğumuz her türlü zor şartlara rağmen, merhum liderimiz Prof. Necmettin Erbakan'ın “İman varsa imkân vardır.” sözünü rehber edinerek, beşeriyetin çaresiz olmadığını, savaş yerine barışın, çifte standart yerine adaletin hâkim olduğu Hak merkezli barış medeniyetinin yeryüzünde hâkim olmasını temin etme sorumluluğu ile istişarelerde bulunulacaktır.

İslam'a, Müslümanlara ve bütün insanlığa yönelik küresel oyunlar ve krizler karşısında mesuliyetimizin şuurunda olarak, karşılaşılan sorunlara ciddi öneriler getirilmesini, çözümler üretilmesini ve stratejiler geliştirilmesini hedefliyoruz.